Energy management

Přístup do CEM

https://cem2.unimonitor.eu

Energie pod kontrolou

Společnost KORBEL facility s.r.o. nabízí jednoduchý nástroj na monitorování a rozúčtování energií Předmětem nabídky je realizace monitorování energií a spotřeb studené a teplé užitkové vody v bytových a nebytových objektech.