SVJ Bachova 1567

 

Reference od výboru SVJ Bachova čp. 1567, který spravuje 72 bytových a nebytových jednotek.