SVJ Modletická 1390

 

Reference od výboru SVJ Modletická čp. 1390, který spravuje 91 bytových a nebytových jednotek.