Služby pro bytová družstva a SVJ

Zajištění organizačně-právních služeb

S účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, znejistila řada představitelů BD a SVJ. S novou právní úpravou občanského práva totiž přibyly nové odpovědnosti a povinnosti.

Evidence plateb

Agenda evidence plateb zahrnuje veškeré operace spojené s vlastníkem bytového či nebytového prostoru. Evidence plateb je vedena v softwarovém programu iDES. Zákazníkům umožňujeme průběžně nahlížet do databáze evidence plateb.

Technicko provozní služby

Technicko-provozní služby jsou poskytovány formou osobního přístupu k zákazníkovi. Agenda správy nemovitosti je vedena programu iDES, který umožňuje mít operativní přehled o spravovaném majetku. V pravidelných intervalech jsou prováděny kontroly spravované nemovitosti.

Ekonomické služby

Pro zákazníky zajišťujeme vedení podvojného dle zákona o účetnictví v softwarovém programu iDES. Tento program nám umožňuje operativně reagovat na okamžité potřeby vedení BD a SVJ. V měsíčních intervalech provádíme tisky předvahy, rozvahy, výsledovky a dalších sestav.