Ekonomické služby

 

Pro zákazníky zajišťujeme vedení podvojného dle zákona o účetnictví v softwarovém programu iDES. Tento program nám umožňuje operativně reagovat na okamžité potřeby vedení BD a SVJ. V měsíčních intervalech provádíme tisky předvahy, rozvahy, výsledovky a dalších sestav. Evidence každé účetní položky provádíme adresně, tedy na dům a vlastníka bytu. Po dohodě s vedení BD a SVJ lze nastavit podrobné členění analitických účtů a tím zajistit přehlednou ekonomiku spravované nemovitosti. 

 
Pro naše zakázníky zajišťujeme následující agendu: 
 
 1. vedení podvojného účetnictví dle Zákona o účetnictví,
 2. vystavení platebních příkazů k úhradě,
 3. vedení knihy došlých faktur,
 4. vedení přehledné evidence dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou nemovitosti,
 5. konzultace při osobním předáním závěrky (na vyžádání),
 6. zpracování roční účetní závěrky,
 7. zpracování daňového přiznání (daň z příjmu) včetně příloh, 
 8. vyúčtování daně srážkové a zálohové,
 9. inventarizace dle Zákona o účetnictví, § 29 a 30,
 10. zajištění daňového poradenství v souvislosti s těmito nemovitostmi,
 11. roční vyúčtování záloh za služby, opravy a údržby, 
 12. doplňkovou službou je styk s bankou (se souhlasem výboru společenství, představenstva družstva).