Evidence plateb

 

Agenda evidence plateb zahrnuje veškeré operace spojené s vlastníkem bytového či nebytového prostoru. Evidence plateb je vedena v softwarovém programu iDES. Zákazníkům umožňujeme průběžně nahlížet do databáze evidence plateb. Členové představenstva BD a výboru SVJ mohou nahlížet do databáze bez omezení, ostatní členové sledují pouze vlastní platby a svůj evidenční list bez možnosti jejich poškození.  

 

V rámci této agendy zajišťujeme pro zákazníka tyto služby:

 1. průběžnou evidenci měsíčních plateb na provoz, služby a opravy
 2. správa a aktualizace SIPO  
 3. jednou měsíčně předáváme aktualizovaný seznam dlužníků s vazbou na promlčecí dobu
 4. zajišťujeme přehled vlastníků, resp. uživatelů jednotlivých bytů a osob, které v těchto bytech bydlí,
 5. výpočet úroků z prodlení
 6. tvorba podkladů pro soud 
 7. zajišťujeme přehled vlastníků nebytových prostor a evidujeme účel využití NP,
 8. zajišťujeme přehled vlastníků garáží,
 9. zajišťujeme kontakt s vlastníky či uživatelů bytů, nebytových prostorů a garáží
 10. zajišťujeme vyúčtování záloh na služby a provoz, event. záloh na opravy,
 11. průběžně aktualizujeme evidenční listy,
 12. zajišťujeme tisk složenek PKB