Zajištění organizačně-právních služeb

 

S účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, znejistila řada představitelů BD a SVJ. S novou právní úpravou občanského práva totiž přibyly nové odpovědnosti a povinnosti. Ačkoliv naši zákonodárci představili a předložili nový občanský zákoník na principu smluvní volnosti (dispozitivnosti), je řada agend, který běžný předseda výboru společenství či představenstva družstva není schopen sám realizovat. Z tohoto důvodu nabízíme ke klasické správě nemovitostí, doplňkovou službu zajištění organizačně - právních služeb.

 

Pro naše zakázníky nabízíme následující agendu: 

 1. Zpracování "prohlášení vlastníka" (prohlášení o rozdělení práva k nemovitým věcem na vlastnické právo k jednotkám) a změny "prohlášení vlastníka"
 2. komplexní zajistění založení a vzniku společenství vlastníků (SV) a bytového družstva (BD), včetně zajištění prvozápisu do veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek)
 3. komplexní zajištění převodu vlastnického práva k bytům a nebytovým prostorům jak v případě založení a vzniku společenství vlastníků (SV), tak v případě převodu vlastnického práva z bytového družstva (BD) na členy bytového družstva (BD) - nájemce (zpracování nabídek, zpracování smluv o převodu vlastnického práva, zpracování a podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)
 4. zajištění zpracování stanov, resp. změna stanov společenství vlastníků (SV) a bytových družstev (BD)
 5. příprava, organizace a účast na zasedání shromáždění společenství vlastníků (SV) a na členských schůzí bytových družstev (BD)
 6. účast na schůzi výboru společenství vlastníků (SV), schůzi představenstva (BD) nebo schůzi kontrolní komise
 7. poradenská a konzultační podpora právních a organizačních kroků společenství vlastníků (SV) nebo bytových družstev (BD)
 8. zajištění tzv. rejstříkové agendy, zajištění zápisu změn do veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek), zejména při změnách ve složení orgánů společenství vlastníků (SV) - změna ve složení výboru SV, změna v osobě předsedy SV, změna ve složení kontrolní komise, změna v osobě kontrolora a ve složení orgánů bytového družstva (BD) - změna ve složení představenstva, změna v osobě předsedy BD, změna ve složení kontrolní komise, při změnách stanov a zakladatelských dokumentů vlastníka, založení dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu
 9. výkon činnosti profesionálního předsedy společenství vlastníků (SV) nebo profesionálního člena výboru společenství vlastníků (SV)
 10. zajištění zpracování návrhu smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovité věci při výkonu správcovské a realitní činnosti
 11. zaištění zpracování návrhu na povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí
 12. zajištění zpracování návrhu smlouvy o převodu družstevního podílu
 13. zajištění zpracování návrhu nájemních, podnájemních, pachtovních a podpachtovních smluv, resp. revize těchto stávajících smluv při výkonu správcovské a realitní činnosti
 14. zajištění zpracování domovního řádu
 15. příprava potvrzení o (bez)dlužnosti člena společenství vlastníků (SV) a bytových družstev (BD)
 16. příprava uznání dluhu, splátkových dohod a splátkových kalendářů
 17. mimosoudní vymahání pohledávek vzniklých při výkonu správcovské a realitní činnosti
 18. příprava podkladů pro podání soudní žaloby (návrhu, platebního rozkazu)
 19. zajištění soudního vymáhání pohledávek vzniklých při výkonu správcovské a realitní činnosti
 20. vedení námitkového řízení při ročním vyúčtování služeb
 21. příprava a organizace poptávkových řízení
 22. zastupování klientů při jednání s dodavateli
 23. kontrola dodavatelských smluv
 24. likvidace bytového družstva (BD)